ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, придбання, продаж і доставку товарів

Цей договір між ФОП Камма Олена Михайлівна, надалі «Продавець» і користувачем послугами інтернет-сайту, надалі – «Замовник», є договором доручення на замовлення, придбання і доставку Товарів і визначає основні умови замовлення, придбання і доставки товарів через інтернет-сайт https://andjoy.com.ua Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору  купівлі-продажу товарів (надалі – Договір) згідно з наступними умовами.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНВ

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в справжній Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Замовлення – рішення Замовника замовити товар та його доставку, оформлену в інтернет-магазині і/або поручення на купівлю та доставку товарів.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Приведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернету-магазину https://andjoy.com.ua будь-якій фізичній особі (далі – Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Вказаний договір є публічним, тобто згідно із статтею 633 Цивільні кодекси України його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Згідно із статтею 642 Цивільні Кодекси України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення і підтвердження замовлення.

2.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов справжньої пропозиції (оферти).

2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжньої Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами справжньої пропозиції (оферти);

б) Він дає дозвіл на збір, обробку і передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні відносно збору, обробки і передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом всього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Окрім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцеві з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для здобуття рахунків, актів і інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без яких-небудь додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Об’єм прав Замовника, як суб’єкта персональних даних згідно із Законом України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змініти ціну на будь-якові позіцію Товару.

3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов’язався проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем Товар не допускається.

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті інтернет-магазину або повідомляє Покупця при оформленні замовлення Оператором.

3.7. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту вступу Продавцеві грошових коштів.

3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар виробляються способами, вказаними на сайті інтернет-магазину в розділі «ДОСТАВКА І ОПЛАТА».

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через наше Cafe-Point&JOY вул. Максимовича 24 А або через сервіс сайту інтернет-магазину https://andjoy.com.ua.

4.2. При реєстрації на сайті інтернет-магазину Покупець зобов’язався надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім’я, по-батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

4.2.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

4.2.3. адреса електронної пошти;

4.2.4. контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна вибраного Покупцем Товару вказуються в корзині Покупця на сайті інтернет-магазину.

4.4. Якщо Продавцеві необхідна додаткова інформація, він має право запитати її у Покупця. В разі не надання необхідній інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцеві при покупці товарів інтернеті-маркеті.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. справжньої Оферти) Покупець зобов’язався надати інформацію, вказану в п. 4.2. справжньої Оферти.

4.6. Прийняття Покупцем умов справжньої Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних до реєстраційної форми на сайті інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.

4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається поміщеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазину або видачі Продавцем Покупцеві касового або товарного чека або іншого документа, підтверджуючого оплату Товару.

5. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

5.1. Способи, порядок і терміни доставки товарів вказані на сайті в розділі «ДОСТАВКА ТА ОПЛАТА». Порядок і умови доставки замовленого товару Покупець погоджує з оператором інтернет-маркету у момент оформлення покупки.

5.2. Самовивіз товару:

5.2.1. Після формування заявки покупець може виробити розрахунок і отримати свій товар за адресою: CafePoint&JOY, м. Київ, вул. Максимовича 24А з 10.00 до 18.00 щоденно.

5.2.2. Право власності і ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Замовника або його Представника з моменту здобуття товару дорогою і підписання Сторонами товарного чека і замовлення (і доручення на придбання і доставку товару) на доставку.

5.3. Доставка товару здійснюється власними силами співробітниками інтернет – маркету згідно з умовами доставки, або із залученням третіх осіб (перевізника).

5.4. При отриманні товару Замовник повинен у присутності представника кур’єра перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

5.5. Замовник або Представник Замовника при прийманні товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку і замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду і комплектності товару.

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Замовник має право відмовитися від непідакцизного товару у будь-який час до його передачі, а після передачі непідакцизного товару – в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

6.2. Повернення непідакцизного товару належної якості можливий у випадку, якщо збережені його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, підтверджуючий факт покупки і умови замовлення вказаного товару.

6.3. Замовник не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-певні властивості, якщо вказаний товар може бути використаний виключно Споживачем, який його придбав (в т.ч. не стандартні, за бажанням Замовника, розміри і інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-певні властивості, є відмінність розмірів товару і інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.

6.4. Повернення товару, у випадках, передбачених законом і цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «КОНТАКТИ».

6.5. При відмові Покупця від непідакцизного товару належної якості Продавець повертає грошові кошти у розмірі вартості такого Товару, за винятком витрат продавця на доставку товару, який повертається.

6.6. Повернення суми, вказаної в п.6.5. здійснюється одночасно з поверненням товару.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Продавець не несе відповідальності за збиток, заподіяний Покупцеві унаслідок неналежного використання Товарів, заздалегідь замовлених на Сервісі https://andjoy.com.ua і придбаних у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, невчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа і інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ

ФОП Камма Олена Михайлівна

Адреса: Україна, м. Васильків

р/с IBAN: UA263218420000026006030102387

Банк отримувач: КИЇВСЬКЕ ГРУ АО КБ “ПРИВАТБАНК”

ІНН : 2095009805

Виписка з ЕГРПОУ: 2 356 000 0000 015179

Платник єдиного податку, II група 20%

Не є платником ПДВ

Кошик

Немає товарів у кошику.